Institutia Prefectului - Judetul Buzau

Situații de urgență

 

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență funcționează în conformitate cu prevederile art.11 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.


 • Art. 22.

 • Comitetele judeţene au următoarele atribuţii principale:

 • a) informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;

 • b) evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;

 • c) declară, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alertă la nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de urgenţă;

 • d) analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;

 • e) informează Comitetul Naţional şi consiliul judeţean asupra activităţii desfăşurate;

 • f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.Anul 2017


 • IANUARIE

Hotărâre privind aprobarea închiderii cursurilor în unitățile de învățământ din tot județul Buzău în perioada 09.01.2017 - 10.01.2017, datorită emiterii de către ANM a atenționării meteorologice COD GALBEN de vreme geroasă

Semnificația codurilor de culoare pentru avertizările meteorologice

Evaluarea activității Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău pentru anul 2016


Anul 2016

 

 • DECEMBRIE

ORDIN privind constituirea Comisiei mixte de verificare în teren a stocurilor și utilajelor cu care administratorii drumurilor de interes național, județean și local vor interveni în perioada sezonului de iarnă 2016-2017, existente la nivelul Secției de Drumuri Naționale Buzău, Consiliului Județean Buzău și unităților administrativ teritoriale din județul Buzău

Contracte de deszăpezire - Județul Buzău


 

 • NOIEMBRIE

Contracte de deszăpezire - Județul Buzău

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - 17 noiembrie 2016

Ordinea de zi

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - 8 noiembrie 2016

Ordinea de zi

Hotărâre privind aprobarea planificării instituțiilor publice, agenților economici și autorităților publice județene și locale responsabile, în vederea introducerii datelor în Registrul de Capabilități


 • OCTOMBRIE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - 26 octombrie 2016

O.P.  683 privind convocarea în Ședință Ordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău

       

Ordinea de zi

Plan de măsuri al CJSU pentru  sezonul de iarnă 2016-2017 Proiect                       

Planul anual de activitate al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău    

Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite prin Planul județean de măsuri și acțiuni pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populației în anul 2016

Hotărâre privind aprobarea Planul de măsuri al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău, pentru sezonul de iarnă 2016-2017

Hotărâre privind aprobarea Planul orientativ de activitate al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pe anul 2017

Hotărâre privind însușirea evaluărilor pagubelor produse de precipitații abundente din luna septembrie 2016 și în perioada 11.10-14.10.2016, la infrastructura județeană și locală din județul Buzău


 • SEPTEMBRIE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ -  26 septembrie 2016

Ordinea de zi


 • AUGUST

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - 16 august 2016


 •  IULIE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - Iulie 2016

Ordinul de convocare al sedintei

Informare privind resursele materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe 2016

Plan resurse umane judet 2016

Plan resurse materiale judet 2016

Plan resurse financiare 2016

Pagube culturi

INFORMARE PRIVIND PAGUBELE PRODUSE ÎN JUDEŢUL BUZĂU CA URMARE A PRECIPITAŢIILOR ABUNDENTE ÎNREGISTRATE ÎN LUNA IULIE 2016


 •  IUNIE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - 30 Iunie 2016

Ordinul de convocare a ședinței

Ordin de suplimentare a ordinii de zi

Informare  privind monitorizarea şi gestionarea situaţiilor  de urgenţă apărute pe raza judeţului în semestrul I  2016

PROIECT - PLAN JUDEŢEAN DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU ATENUAREA EFECTELOR TEMPERATURILOR RIDICAT ASUPRA POPULAŢIEI ÎN ANUL 2016

     

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  - 13 Iunie 2016

Ordin de convocare a ședinței

Raport opreativ Chiliile

Raport operativ Mânzălești


 • MAI

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ - Mai 2016


 •  APRILIE

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ - 18 Aprilie 2016

Ordin convocare CJSU 18.04. 2016;

Situatia operativă, sezon rece;

Informare resurse financiare 2016;

Plan resurse financiare 2016;

Informare sistem instiintare avertizare alarmare;

Adresa - Material CJSU

Situația contractelor de deszăpezire încheiate la nivelul județului Buzău pentru perioada de iarnă 2015 - 2016

Ordin nr. 638/2016 privind reorganizarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău

Hotărâre privind stabilirea de măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate  de fenomenele meteorologice cu temperaturi scăzute extreme

Hotărâre privind menţinerea suspendării desfăşurării cursurilor în unităţile de învăţământ de pe raza  unităţii administrativ teritorială Balta Albă şi în ziua de 19.01.2016, datorită efectelor fenomenelor meteorologice periculoase

Hotărâre privind aprobarea închiderii cursurilor în unităţile de învăţământ din tot judeţul Buzău în ziua de 18.01.2016, datorită efectelor fenomenelor meteorologice periculoase

Hotărâre prin care se ia act de activarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei la nivelul judeţului Buzău prin ordin al Prefectului Judeţului Buzău şi punerea în aplicare a Planului de acţiune pentru limitarea şi înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă generate de incidenţa codului portocaliu şi roşu de ninsori şi viscol, aprobat prin HCJSU nr.28/26.10.2015

Ordin privind activarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei la nivelul judeţului Buzău

Situația contractelor de deszăpezire încheiate la nivelul județului Buzău pentru perioada de iarnă 2015 - 2016

Ordin privind înlocuirea unor membri în Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Buzău  

Ordin privind reorganizarea  Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Buzău

Hotărâre privind aprobarea Planului de Măsuri al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău pentru sezonul de iarnă 2015 -2016

Hotărâre prin care se ia act de evaluările lucrărilor de refacere a DJ 204C, km 81 + 200, în comuna Sărulești și km 66 + 900 - 67 + 050, în comuna Bisoca, întocmite de Consiliul Județean Buzău

Ordin privind numirea unui membru în  Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Buzău

Ordin privind reorganizarea  Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Buzău

Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea supunerii spre aprobarea Guvernului României a solicitării de scoaterea de la Administraţia Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unor materiale de construcţii pentru reconstriuirea unui număr de 8 locuinţe în comuna Bisoca, distruse ca urmare a alunecărilor de teren înregistrate în data de 01.03.2015 în punctul Borcăieşi, satul Lacurile

Hotărâre pentru aprobarea  Planului  judeţean de măsuri şi acţiuni pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei în anul 2015

Hotărâre privind aprobarea de achiziţionare de către Consiliului Judeţean Buzău a unui kit de echipamente speciale pentru transportul persoanelor bariatrice 

Hotărâre privind aprobarea de achiziţionare de către Consiliului Judeţean Buzău a unei aparaturi  necesară pentru îmbunătăţirea comunicării la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău

Ordin privind înlocuirea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Buzău 


Ședința ordinară a Comitetului Județean pentru Situații de urgență - 26 octombrie 2015

Ordin privind convocarea în sedinţă ordinară, a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

 Ordinea de zi:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, pentru sezonul de iarnă 2015 – 2016

 Proiectul Planului de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, pentru sezonul de iarnă 2015 – 2016

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul de acţiuni pentru  limitarea şi înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă generate de incidenţa codului portocaliu şi roşu de ninsori şi viscol

 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planul orientativ de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  pe anul 2016

 Informare privind evaluarea pagubelor înregistrate, ca urmare a alunecărilor de teren,  pe DJ 204C, km 81+200, Sarulesti, şi Km 66 + 900 – 67 + 050,  Bisoca

Situația culturilor afectate de secetă


25.06.2015

05.06.2015

 • ora 10.00 - sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta - Ordine de zi

01.03.2015

 • ora 20.00 - sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, condusa de Dl. subprefect Sava George, avand ca obiect problemele generate de alunecarile de teren de pe raza comunei Bisoca si masurile imediate ce se impun.

22.01.2015


14.01.2015 - Sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta

 

Anul 2014

30.12.2014

28 - 29.12.2014

situatia drumurilor judetene - ora 15.00

inchidere drumuri nationale si judetene

situatie operativa ora 04.30

verificarea in teren a situatiei reale si verificarea condițiilor asigurate persoanelor care urmează să beneficieze de dializă, în cadrul Spitalului Județean Buzău, precum și a gravidelor internate, în Maternitatea Buzău

Ora 01.15 - restrictionare tonaj pe DN 22

Ordin privind reactualizarea componenţei  Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Buzău

Ordin privind reorganizarea Grupurilor de suport tehnic din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău

Ordin privind constituirea Comandamentului judeţean de iarnă 2014-2015


29.10.2014 - Sedinta ordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta

Ordin convocare CJSU octombrie 2014

Hotarare Comitet Sit Urgenta plan masuri iarna 2014-2015

Hotarare Comitet Sit Urgenta planuri interventiei 2014

Hotarare Comitet Sit Urgenta plan anual 2015

Hotarare Procedura interventie animale salbatice

Hotarare ebola

Hotarare raportări


 09.09.2014

Hotărâre a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea bolii bluetongue

 13.08.2014 -

Şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă


21.07.2015 - Sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta

Hotarare aprobarea evaluarii efectuate privind pagubele iulie 2014 drumuri judetene

Hotarare Comitet Sit Urgenta procedura seceta hidrologica

Hotarire solicitare  motorina ANRSPS iulie 2014

10.07.2014

Comunicat de presa al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta - ora 02.30

Comunicat de presa al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta - ora 07.30

14.00 - Sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta

Atentionare meteorologica COD GALBEN in intervalul 10 iulie, ora 18 - 11 iulie ora 23

Deplasarea Prefectului - Judetului Buzau si a Presedintelui CJ Buzau in zonele afectate de inundatii, respectiv comunele Topliceni si Vernesti

09.07.2015 - Sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta

Ordinul prefectului nr.408/09.07.2014 privind activarea grupei operative ca urmare a atentionarii meteorologice cod galben/portocaliu meteorologic si hidrologic

Plan de actiune comun în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării acţiunilor specifice monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase

Comunicat de presa al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta

23.06.2014 -Sedinta extraordinara a Comitetul judetean pentru situatii de urgenta

Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din 23.06.2014.

HOTĂRÂRE pentru aprobarea evaluărilor pagubelor produse de grindină, ploi torenţiale şi vijelii, în  luna iunie 2014, la  culturile agricole din judeţul Buzău.

HOTĂRÂRE pentru aprobarea realizării în regim de urgenţă a lucrărilor de reparaţii ale canalului Cacova, comuna Topliceni, din Amenajarea de combaterea eroziunii solului Râmnicu Sărat.

HOTĂRÂRE pentru aprobarea realizării în regim de urgenţă a lucrărilor necesare stopării temporare a fenomenului de eroziune de mal stâng al râului Buzău în localitatea Răteşti


12.06.2014

HOTĂRÂRE pentru aprobarea   Planului  judeţean de măsuri şi acţiuni pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei în anul 2014

Informare privind monitorizarea si gestionarea situatiilor aparute pe raza judetului in sem.I 2014

22.05.2014

ora 12.00 - Sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in cadrul careia a fost aprobata Hotararea nr.8/2014, privind promovarea unor proiecte de Hotarari de Guvern in vederea alocarii unor sume de bani din fondul de interventie aflat la dispozitia Guvernului

15.05.2014

A fost reluata circulatia pe DJ100H incepand cu ora 18.30

Intrerupere temporara circulatie DJ 100 H

Ordinul nr.297/15.05.2014, privind constituirea Comisiei Mixte de verificare şi evaluare a riscurilor semnalate de Comitetul local pentru situaţii de urgenţă Tisău, judeţul Buzău

Cod Rosu hidrologic ora 11.50 -24.00 - Avand in vedere situatia hidrologica actuala generata de propagare a viiturilor din bazinul hidrografic Ramnicu Sarat, se instituie COD ROSU hidrologic incepand cu ora 11.50 din 15.05.2014 pe raul Ramnicu Sarat in zona localitatii Puiest

- Situaţia la nivelul judeţului Buzău, din perioada 14.05 ora 16.00 – 15.05 ora 06.00, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice produse pe durata codurilor portocaliu şi galben, precum şi a măsurilor aplicate pentru protejarea populaţiei şi a bunurilor acestora

14.05.2014 - Ordinul Prefectului nr.293, privind constituirea Comisiilor Mixte de verificare a instituirii serviciului de permanenţă la primăriile din judeţul Buzău, în perioada 14.05.2014 – 15.05.2014, intervalul în care judeţul Buzău se află sub atenţionare meteorologică şi hidrologică  - Cod Portocaliu

                               - Ordinul nr.294, privind constituirea grupelor mixte ce vor executa misiuni de recunoaştere în zonele potenţial a fi afectate de fenomenele hidrometeorologice specifice codului Galben/Portocaliu

                               - Ordinul nr. 295, privind constituirea comisiilor mixte de verificare şi evaluare a riscurilor semnalate de Secţia Drumuri Naţionale Buzău pe DN10  şi de  Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Gura Teghii, pe DJ203K

13.05.2014 - Sedinta Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Buzău - activarea grupei operative ca urmare a atentionarii meteorologice cod portocaliu

Ordin privind reactualizarea componenţei  Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Buzău - aprilie 2014

ORDIN privind inlocuirea unui membru al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Buzau

ORDIN privind înlocuirea unui consultant al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău

ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău - februarie 2014

ORDIN pentru modificarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău - februarie 2014

ORDIN privind reorganizarea Grupurilor de suport tehnic din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău - februarie 2014

&nb