Institutia Prefectului - Judetul Buzau

Colegiul Prefectural


Colegiul Prefectural funcţionează în temeiul prevederilor articolului 22 din Legea nr. 340/2004 privind Prefectul şi Instituţia Prefectului republicată.

Art. 22
(1)În fiecare judeţ funcţionează un Colegiu Prefectural compus din Prefect, Subprefecţi şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţul respectiv.
(2) La lucrările Colegiului Prefectural pot fi invitate şi alte persoane a căror prezenţa este considerată necesară.
(3) Colegiul prefectural se convoacă de către prefect cel puţin o dată pe lună şi oricând se consideră este necesar.
(4) Atribuţiile Colegiului Prefectural privesc armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate care au sediul în judeţul respectiv, precum şi implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale Guvernului la nivelul judeţului sau al localităţilor acestuia şi vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului.

ORDIN nr. 76/6.02.2014  - Regulament de funcționare a Colegiului Prefectural al Județului Buzău

HOTĂRÂRE nr. 2/27.02.2017 privind aprobarea Planului orientativ de acțiuni pe anul 2017 pentru realizarea în județul Buzău a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2017 - 2020

Planul orientativ de acțiuni pe anul 2017 pentru realizarea în județul Buzău a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2017 - 2020