Institutia Prefectului - Judetul Buzau

Permise de conducere

Permise de conducere Românești

Documentele necesare schimbării permisului de conducere - cu o nouă valabilitate administrativă

1. Actul de identitate al titularului, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reședinta în România, în original și copie

2. Dovada plății taxei aferente eliberării permisului de conducere, în valoare de 68 RON (se achită la Trezorerie)

3. Documentul emis de o unitate medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical pentru a conduce autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere, în original și în copie

4. Permisul de conducere (atunci când acesta se află în posesia titularului)


Documentele necesare schimbării permisului de conducere - cu aceeași valabilitate administrativă (duplicat)

1. Actul de identitate al titularului, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România (în original şi copie)

2. Dovada plăţii taxei aferente eliberării permisului de conducere, în valoare de 68 RON (se achită la Trezorerie)

3. Documentul emis de o unitate medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical pentru a conduce autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere (în original şi copie)

4. Permisul de conducere (atunci când acesta se află în posesia titularului)
• Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisă si prin corespondenţă, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior.


Documentele necesare schimbării permisului de conducere, în cazul în care cererea este depusă la alt serviciu public comunitar decât cel de la domiciliul solicitantului - cu o nouă valabilitate administrativă

1. Actul de identitate al titularului, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reședinta în România, în original și copie

2. Dovada plății taxei aferente eliberării permisului de conducere, în valoare de 68 RON (se achită la Trezorerie)

3. Documentul emis de o unitate medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical pentru a conduce autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere, în original și în copie


Documentele necesare schimbării permisului de conducere, în cazul în care cererea este depusă la alt serviciu public comunitar decât cel de la domiciliul solicitantului - cu aceeași valabilitate administrativă (duplicat)

1. Actul de identitate al titularului, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reședinta în România, în original și copie

2. Dovada plății taxei aferente eliberării permisului de conducere, în valoare de 68 RON (se achită la Trezorerie)

3. Permisul de conducere (atunci când acesta se află în posesia titularului)


În cazul cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în străinatate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României. Dacă a fost dată în fața autorităților străine, sa îndeplinească condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau sa aibă aplicata apostila conform Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. Mandatarul va prezenta următoarele documentele: 

1. Actul de identitate al titularului, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reședinta în România, în copie

2. Dovada plății taxei aferente eliberării permisului de conducere, în valoare de 68 RON (se achită la Trezorerie)

3. Documentul emis de o unitate medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical pentru a conduce autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere, în original și în copie

4. Permisul de conducere (atunci când acesta se află în posesia titularului)

5. Două fotografii ale titularului, color, format 35x38.5 mm

6. Procură specială și actul de identitate al mandatarului, în original și copie


Permise de conducere străine

Preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românesc

DOCUMENTELE VOR FI PREDATE PERSONAL LA GHIȘEUL SPCRPCIV BUZĂU, DOAR ÎN ZIUA DE MIERCURI

1. Cerere de preschimbare   

2. Cazier judiciar

3. Permisul de conducere străin, valabil, în original sau cu traducere legalizată (dacă este cazul)

4. Documentul de identitate al solicitantului, în original și copie, respectiv:
 a.   pașaportul străin și cartea de rezidență în România, în cazul cetățenilor străini;
 b.   cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate, în cazul cetățenilor români

5. În cazul în care se solicită un permis românesc cu o nouă valabilitate administrativă este necesară Fișa medicală completată de o unitate de asistență medicală autorizată, încheiată cu concluzia „APT CONDUCATOR AUTO”, cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum și a eventualelor restricții medicale ce vor fi menționate în permisul de conducere preschimbat , în original și copie

6. Dovada plății taxei aferente eliberării permisului de conducere, în valoare de 68 RON (se achită la Trezorerie)